Krajobraz po nawałnicy

Fot. 11

Fot. 11. Ryszewo – Majdany. Odtworzona powierzchnia leśna po przejściu trąby powietrznej w czerwcu 2017 r. (fot. R.W. Pawlicki, kwiecień 2018 r.).

Fot. 10
11 z 11