Lotnisko w Rostkach

Ryc.3

Ryc. 3. Fragment infrastruktury lotniskowej na wschód od Rostek (fot. R.W. Pawlicki, 2016 r.).

Ryc.2 Ryc.4
3 z 9