Lotnisko w Rostkach

Ryc.1

Ryc. 1. Plan sytuacyjny dawnego lotniska w Rostkach (opr. C. Markiel, 2016 r.).

Ryc.2
1 z 9