ks. Andrzej Smaruj, salezjanin i misjonarz (1934-2017)
Kościół w Ryszewku pod specjalnym nadzorem
Trąba powietrzna
Z Orędownikiem
Monografia
Mało znany epizod z historii moich Pałuk
Echa „wielkiej wojny” w parafii Ryszewko

ryc 1„Orędownik Urzędowy Powiatu Żnińskiego” - „Amtsblatt des Kreises Dietfurt (Wartheland)”, a od października 1943 r. do końca okupacji „Orędownik Urzędowy Powiatu Szubińskiego i Żnińskiego” - „Amtsblatt des Kreises Altburgund u. Dietfurt (Wartheland)” znajduje się w zbiorach specjalnych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie.

okładka Utracona młodość Rybicki 2013
W 2013 r. ukazało się 4. wydanie (rozszerzone) wspomnieniowej książki prof. dr. hab. Hieromina Rybickiego pt. „Utracona młodość". Jej wydawcą, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, jest Akademia Pomorska w Słupsku. Na pierwszej stronie okładki zamieszczono reprodukcję legitymacji Stanisława Stecia (1928-2002), polskiego robotnika przymusowego pracującego w Trzeciej Rzeszy.

Hatka_okadka-ksiki
Autorem publikacji, a właściwie komentarzy do zgromadzonych w opracowaniu dokumentów jest Witold Hatka (1939-2010), współtwórca NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność" i członek władz krajowych tej organizacji, współzałożyciel Ligi Polskich Rodzin, a w latach 2001-2007 poseł RP z listy tejże partii. Z kolei w latach 1969-1983 był właścicielem gospodarstwa rolnego w Lubczu (gmina Rogowo), ale to nie jedyne związki autora z Pałukami. Jest też autorem innej publikacji – „Ostatni Krąg", Bydgoszcz (2002).

goscieszyn
Książka powstała z materiału wyodrębnionego z innej publikacji o wsi Gołąbki (tegoż autora - por. jej omówienie w niniejszej zakładce), uzupełnionego o nowe treści. Podobnie jak poprzednia publikacja wydana została przez autora własnym sumptem. Ponieważ większość moich uwag jest identyczna jak w przypadku opracowania pt. "Między Trzemesznem a Żninem. Z dziejów wsi i Nadleśnictwa Gołąbki" ograniczę się tylko do przedstawienia zawartości omawianej książki.

Trzy czwarte jej objętości poświęcone jest historii kościoła i parafii rzymskokatolickiej w Gościeszynie wraz z wieloma materiałami źródłowymi i dokumentacyjnymi (niekiedy w pełnym brzmieniu). Z kolei dzieje szkoły w Gościeszynie opracował Czesław Chmielewski - jej długoletni dyrektor. Pedagog ten jest również autorem tekstu o pobliskiej wsi Cegielnia, który nie koreluje z tytułem książki.

W omawianej publikacji przedstawiono też sylwetkę Eugeniusza Łuszczaka - długoletniego i zasłużonego dla miejscowej społeczności lekarza medycyny, historię poczty w Gościeszynie - na podstawie kroniki poczty i informacji (pisemnych i ustnych) Aleksandry Krajewskiej, Czesława Chmielewskiego i Józefa Kawki - oraz wybrane epizody z życia społeczno-oświatowego Gościeszyna (w opracowaniu Czesława Chmielewskiego). Książkę wzbogacania liczne fotografie, z których najcenniejsze oczywiście są te, które dokumentują życie społeczne Gościeszyna sprzed 1945 r.

Z powodu wyraźnie wyartykułowanej obecności drugiego autora, jak również opublikowania materiałów źródłowych w pełnym brzmieniu omawiana publikacja powinna być pracą zbiorową pod redakcją E. Rychlickiego.

 

Ryszard Wojciech Pawlicki

Eugeniusz Rychlicki, Z dziejów kościoła parafialnego i wsi Gościeszyn, Chorzów 2008 (wydanie poprawione, uzupełnione), ss. 218.